-4%

Chưa phân loại

Collet Heo Tươi

150.000

 • Sản Phẩm Tốt
 • Giá Bình Ổn
 • Hàng Được Kiểm Dịch Và Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm

-6%

Chưa phân loại

Nạc Dăm Heo

150.000

 • Sản Phẩm Tốt
 • Giá Bình Ổn
 • Sản Phẩm Được Kiểm Dịch Và Có Giấy Tờ VSATTP

-4%
New

Chưa phân loại

Nạm Bò Tươi

225.000

 • Sản Phẩm Được Kiểm Dịch và Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm
 • Giá Bình Ổn
 • Sản Phẩm Chất Lượng Tốt
 • Ưu đãi 5% Khi Mua Hàng Có Hóa Đơn Trên 1 Triệu

-3%

Chưa phân loại

Giò Heo

150.000

 

 • Sản Phẩm Tốt
 • Giá Bình Ổn
 • Hàng Được Kiểm Dịch Và Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm

-4%

Chưa phân loại

Bắp Bò Tươi

230.000

 • Sản Phẩm Được Kiểm Dịch và Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm
 • Giá Bình Ổn
 • Sản Phẩm Chất Lượng Tốt
 • Ưu đãi 5% Khi Mua Hàng Có Hóa Đơn Trên 1 Triệu

-9%

Chưa phân loại

Thịt Đùi Heo

150.000

 • Sản Phẩm Tốt
 • Giá Bình Ổn
 • Hàng Được Kiểm Dịch Và Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm

-7%

Chưa phân loại

Ba rọi Heo

200.000

 • Sản Phẩm Tốt
 • Giá Bình Ổn
 • Hàng Được Kiểm Dịch Và Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm

-5%

Chưa phân loại

Sườn Non

205.000

 • Sản Phẩm Tốt
 • Giá Bình Ổn
 • Đã Kiểm Dịch Và Có Giấy Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm

-5%

Chưa phân loại

Thăn Bò Tươi

280.000

 • Sản Phẩm Được Kiểm Dịch và Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm
 • Giá Bình Ổn
 • Sản Phẩm Chất Lượng Tốt
 • Ưu đãi 5% Khi Mua Hàng Có Hóa Đơn Trên 1 Triệu

Developed by Tiepthitute
Developed by Tiepthitute